oficiální web obce

Návrh změny č. 1 územního plánu obce Katusice k opakovanému veřejnému projednání – 15.4.2024

Návrh změny č. 1 územního plánu obce Katusice – 13.1.2023

Obecní úřad Katusice oznamuje, že dnem 23.12.2011 nabyl účinnosti územní plán obce Katusice.
Územní plán je uložen k nahlédnutí na obecním úřadě v Katusicích.

Ke stažení: