oficiální web obce

Oblast Pojizeří byla osídlena již před 5. stoletím př. n.l. čtyřmi komunitami lidí, z nichž jedni byli Keltové. Území Katusice patří k důležitým lokalitám s nálezy kostrových hrobů Keltů ze 4. až 3. století v této oblasti. Tehdejší vesnice měla asi 20-30 obyvatel a skládala se z několika budov, špejcharu a stájí a především ze zahloubených domů, polozemnic se stanovitou střechou. Keltové sem přinesli železné hřebíky, kladivo, hrnčířský kruh, dlouhé kosy, mince a další vynálezy. Zdejší nález obsahoval železný dvojsečný meč v ploché pochvě, železný hrot kopí, štít s železnou puklicí a kováním, dlouhý válečnický nůž a bronzové šperky – nákrčníky.

Na náměstí stojí kostel Nanebevzetí P. Marie. Již v 14. století byl zde farní chrám, v 16. století byl postaven znovu v pozdní gotice a tehdy bratrský, za protireformace byl barokně obnoven a vyhořel r. 1847 bleskem. Občané postavili si r. 1853 nový kostel podle panujícího tehdy myšlenkového proudu ve slohu novogotickém. Výzdoba chrámu vyšla z rukou soudobých českých umělců. Oltáře a kazatelnu řezal a zlatil Josef Dvořák z Příbramě podle návrhu Josefa Žáka ze Žebrová. Žák maloval obraz pro hlavní oltář, po jehož stranách jsou poloviční sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje od Josefa Maxe s nápisem v cyrilice. Další obrazy jsou rovněž od Žáka a dvě (Ježíš u Šimona a N. Trojice) od Jana Kroupy. V kněžišti dvě znamenitě modelované barokní sochy sv. Jana Ev., a Jana Nepomuckého. Na návsi, v parku stojí socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1727 od neznámého umělce.

Dochovalo se zde několik dvorů v novorenesančním stylu, např. čp. 12., bývalý dům Krouských, patrový objekt s hospodářskými budovami z r. 1870, a čp. 11., bývalý Vaňkův dům, z doby kolem r. 1880. V Katusicích několikrát pobývali čeští buditelé F. Palacký, P.J. Šafařík, a F.L. Rieger. Na statku rodu Krouských byl po léta uchováván vzácný rukopis Máchova Máje. Rukopis je i dnes v držení vlastníků, potomků Jana Krouského z Katusic. Jan Krouský se narodil v roce 1814, vynikal upřímnou láskou k vlasti, vzácnou vzdělaností, houževnatou činností, která směřovala k povznesení rolnického stavu českého. Jako velký buditel se zasloužil o rozkvět obce a vzdělanost rolnictva, zasloužil se o obnovení kostela, postavení nové školy, byl činný v mnoha spolcích. Podařilo se mu spojit rodáky k vybudování dvou průmyslových závodů: r. 1868 spolkový cukrovar v Dolním Cetně a v r. 1872 spolkový pivovar Podkováňský. Obec Katusice postavila svému zasloužilému rodáku pomník na návsi. V padesátých letech byl trnem v oku komunistickému zřízení a byl odstraněn, po pádu komunismu ho několik nadšených občanů spolu s potomky Jana Krouského v roce 1990 opět postavilo.