oficiální web obce

Obec Katusice leží v krásném a úrodném Podbezdězí v západní části okresu Mladá Boleslav. Rovinatý kraj v nadmořské výšce 311 m umožňuje nádherný výhled na své dominanty, jako je hrad Bezděz, Vrátenská Hora, či za dobrého počasí Ještěd.

Správní území o rozloze 1522 ha tvoří čtyři katastrální území (Doubravice, Katusice, Spikaly, Trnová) a 5 obcí. Těmito obcemi jsou Doubravice, Katusice, Spikaly, TrnováValovice.

Ve středu obce Katusice je kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století, který roku 1847 po úderu blesku vyhořel a byl v roce 1853 znovu postaven. V jeho okolí se dochovalo několik dvorů v novorenesančním stylu. Venkovská usedlost čp. 12 je od roku 1995 kulturní památkou. Jedná se o rodný dům Jana Nepomuka Krouského, významného katusického rodáka a vlastence, který zanechal svou stopu nejen v samotné obci, ale i na Bělsku a Boleslavsku. Statek v té době navštěvovali významní vzdělanci a vlastenci jako například radikální demokrat a libretista Smetanových oper K. Sabina, historik Fr. Palacký, P. J. Šafařík, V. Nebeský či J. Fryč. V rodině Krouských, je dodnes uchováván vzácný rukopis Máchova Máje.

Obec Katusice má přibližně 820 obyvatel a je zřizovatelem základní a mateřské školy, které využívají i obyvatelé okolních obcí. Základní škola s kapacitou 120 dětí zajišťuje výuku pro děti od 1. do 5. ročníku. Druhý stupeň ZŠ navštěvují naše děti nejčastěji v Mladé Boleslavi, do které je velmi dobré autobusové či vlakové spojení. Za základní školou je zbudováno nové víceúčelové sportovní hřiště, které je možné si pronajmout. Mateřská škola má kapacitu 50 dětí.

V obci je hasičská zbrojnice s garážemi, kterou využívá SDH a obcí zřízená JPO III. Dále zde najdete dětské hřiště a sportovní areál s hřištěm na kopanou, tenisovým kurtem a kabinami se sociálním zařízením.  Součástí je i klubovna vhodná pro pořádání rodinných a sportovních oslav s kapacitou 50 osob.

V obci jsou dostupné základní služby včetně lékaře, pošty či prodejen potravin.