oficiální web obce

Obecní úřad informuje

Obec Katusice již několik let přispívá, občanům s trvalým pobytem v Katusicích, Spikalích, Trnové, Doubravici a Valovicích, pobírajících starobní důchod a plný invalidní důchod, na obědy. Zastupitelstvo obce schválilo od 1.1.2023 navýšení tohoto příspěvku na 30,-Kč. Tento příspěvek lze čerpat v pracovních dnech na jedno hlavní jídlo (oběd) ve školní jídelně, která je součástí Mateřské školy Katusice, nebo ve školní jídelně Červený s.r.o. Skalsko, nebo v restauraci Kulturák Katusice, se kterými je uzavřená dohoda o hrazení příspěvku na oběd. Poskytovatel služby bude těmto občanům účtovat cenu obědu nižší o 30,-Kč.
Noví zájemci o čerpání tohoto příspěvku na oběd si o něj mohou zažádat na obecním úřadě.

Firma Compag vyváží pro vlastníky biopopelnic bioodpad každý lichý týden v pátek v období (duben – listopad) a jednou měsíčně v pátek v období (prosinec – březen)

Termíny svozů bioodpadu:

9.12.2022, 6.1.2023, 3.2.2023, 3.3.2023, 31.3.2023, 14.4.2023
a do konce listopadu každý lichý týden v pátek

Do bioodpadu PATŘÍ – travní hmota, plevel, celé rostliny, listí, hobliny, piliny, jemné větve, drcené větve, odpad z ovoce a zeleniny, nepoživatelné a nahnilé ovoce a zelenina.

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325, na adrese: 17.listopadu 1325

Je prozatím v provozu 24 hodin denně s tím, že upravíme případně otevírací dobu dle praxe, pokud se ukáže být nonstop provoz neefektivní.

Centrum poskytuje pomoc s registrací, ubytováním, zdravotním pojištěním, psychologickou a lékařskou pomoc, pomoc s vyřízením pracovního povolení. Je zkrátka kontaktním místem pro uprchlíky. Platí, že některé agendy, jako je třeba pomoc Úřadu práce, nejsou nonstop, ale základní pomoc uprchlíci dostanou vždy.

Základní informace česky i ukrajinsky a všechny novinky, které kraj vydává jsou dostupné také zde:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/pomoc_ukrajine