oficiální web obce

Obec Katusice již několik let přispívá, občanům s trvalým pobytem v Katusicích, Spikalích, Trnové, Doubravici a Valovicích, pobírajících starobní důchod a plný invalidní důchod, na obědy. Zastupitelstvo obce schválilo od 1.1.2023 navýšení tohoto příspěvku na 30,-Kč. Tento příspěvek lze čerpat v pracovních dnech na jedno hlavní jídlo (oběd) ve školní jídelně, která je součástí Mateřské školy Katusice, nebo ve školní jídelně Červený s.r.o. Skalsko, nebo v restauraci Kulturák Katusice, se kterými je uzavřená dohoda o hrazení příspěvku na oběd. Poskytovatel služby bude těmto občanům účtovat cenu obědu nižší o 30,-Kč.
Noví zájemci o čerpání tohoto příspěvku na oběd si o něj mohou zažádat na obecním úřadě.